Activiteiten 2021

Het eerste jaar van de stichting Korenmolen Windlust was er bedoeld om alles op de rit te krijgen. Door de Corona pandemie ging dat niet van een leien dakje.
Maar ondanks de crisis is in 2021 toch gelukt om het één en ander voor elkaar te krijgen. Na veel vijven en zessen konden we eindelijk na maanden van wachten een bankrekening openen.
Met die operationeel konden we donateurs en vrijwilligers werven en deze website opzetten. De vrijwilligers stonden maandelijks op de streekmarkt in Delden. De molenaars in opleiding hebben regelmatig tarwe gemalen, onderhoud uitgevoerd, schilderwerk schoongemaakt en zijn bezig geweest met het volgen van de molenaarscursus.

Op zaterdag 25 september was er een kennismakingsmiddag voor alle vrijwilligers. Er werd begonnen met een kopje koffie met krentenwegge (bakkerij de Rokermolen bedankt!). Daarna werd er een voorstellingsrondje gedaan, zodat iedereen wist wie wie was. Hierna gaf de voorzitter Jan van der Veen enig uitleg over het doel van de stichting en de aard van de werkzaamheden.
Na een rondleiding door de molen geleid door de molenaars in opleiding, wist iedereen hoe het er in de molen een beetje aan toe gaat en werd er nog even gezellig nagebabbeld.

Na deze middag werden er een aantal groepjes gemaakt. Eén groepje vrijwilligers gaan regelmatig rondom de molen bezig met opruimwerkzaamheden, een ander groepje in de molen bezig met het schoonhouden van de molen. Ook zijn er vrijwilligers die helpen met het repareren van apparatuur.

In oktober werd er voor het eerst een rondleiding aan een buurtvereniging gegeven. Er werd meegedaan met de Rabo Clubsupport actie. Dit leverde een leuk bedragje op. In november werd er een een rondleiding gegeven aan een basisschool. Ook werden er kalenders met foto's van Windlust verkocht. Ook dit bracht een leuk bedragje op. Een gepland huis-aan-huisbezoek is uitgesteld i.v.m. de Corona maatregelen.